Διαθέσιμα μαθήματα

The BC event on Project Management will have the following objectives:

 • Correctly understand the basic and advanced concepts related to Project Management (using PM² as the vehicle).
 • Transform their ability to analyse facts and circumstances, recognise operational and business needs as well as challenges, issues and risks including at organisational level but also considering external factors and challenges of implementation resulting from the external environment
 • Have ability to make effective choices and perform, manage, deliver, monitor, follow-up and monitor on projects, also report on them, particularly in the context of a transversal approach and multi-projects/portfolio approach within the IAPR closely linked to the achievement of targets set up in the IAPR strategy – ensure that a dynamic and effective work environment and teamwork environment is in place in this context
 • Any other aspects which will be identified as particularly relevant in the above- described context

Καλώς ήρθατε στο e-learning που έχει δημιουργηθεί για τα Phaea Resorts.

Η θεματική ενότητα «Αποτελεσματική Διαχείριση Παραπόνων», απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους των ξενοδοχείων Phaea Resorts.

for Customer eXperience Ambassadors (CXA)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Πιστοποίηση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Πιστοποίηση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Πιστοποίηση

«Πες το μου και θα το ξεχάσω. Δίδαξέ με και θα το θυμάμαι. Άσε με να συμμετέχω και θα μάθω».

Μπέντζαμιν Φράνκλιν

Prepare for the PMI Risk Management Professional certification exam (PMI-RMP) through this four day, instructor led course. This course offers an in-depth look at risk management through a PMI perspective, and is delivered in a combination of lecture and hands-on learning format. In this boot camp style course, you will receive a comprehensive introduction to project risk and cover the four primary exam objectives:

Risk Communication
Risk Analysis
Risk Response Planning
Risk Governance

Who for/Required Level:

All professionals that wish to improve their productivity and Risk management skills

Course objectives:

• Understand the components of the risk management plan and risk register and its relationship to the project management plan

• Define risks and develop risk register

• Plan effectively and manage behaviors created within the teams

• Understand the techniques involved in risk identification and analysis

• Explain the interrelationship among risk planning, risk analysis, risk response planning and risk monitoring and controlling

• Learn the importance of critical path for controlling projects

• Understand the strategies of risk-response planning

• Explain the inputs, techniques and outputs of risk monitoring and control, and how they fit into the overall monitoring and control process

• Learn risk simulation techniques

• Learn best practices in risk management

Methodology:

The Training Method is Workshop. The philosophy is to ‘Learn by doing’, using Experiential Learning Techniques. Each participant will have to apply all the modules in practice in individual and group exercises and role plays.

Prepare for the PMI Risk Management Professional certification exam (PMI-RMP) through this four day, instructor led course. This course offers an in-depth look at risk management through a PMI perspective, and is delivered in a combination of lecture and hands-on learning format. In this boot camp style course, you will receive a comprehensive introduction to project risk and cover the four primary exam objectives:

Risk Communication
Risk Analysis
Risk Response Planning
Risk Governance

Who for/Required Level:

All professionals that wish to improve their productivity and Risk management skills

Course objectives:

• Understand the components of the risk management plan and risk register and its relationship to the project management plan

• Define risks and develop risk register

• Plan effectively and manage behaviors created within the teams

• Understand the techniques involved in risk identification and analysis

• Explain the interrelationship among risk planning, risk analysis, risk response planning and risk monitoring and controlling

• Learn the importance of critical path for controlling projects

• Understand the strategies of risk-response planning

• Explain the inputs, techniques and outputs of risk monitoring and control, and how they fit into the overall monitoring and control process

• Learn risk simulation techniques

• Learn best practices in risk management

Methodology:

The Training Method is Workshop. The philosophy is to ‘Learn by doing’, using Experiential Learning Techniques. Each participant will have to apply all the modules in practice in individual and group exercises and role plays.

Prepare for the PMI Risk Management Professional certification exam (PMI-RMP) through this four day, instructor led course. This course offers an in-depth look at risk management through a PMI perspective, and is delivered in a combination of lecture and hands-on learning format. In this boot camp style course, you will receive a comprehensive introduction to project risk and cover the four primary exam objectives:

Risk Communication
Risk Analysis
Risk Response Planning
Risk Governance

Who for/Required Level:

All professionals that wish to improve their productivity and Risk management skills

Course objectives:

• Understand the components of the risk management plan and risk register and its relationship to the project management plan

• Define risks and develop risk register

• Plan effectively and manage behaviors created within the teams

• Understand the techniques involved in risk identification and analysis

• Explain the interrelationship among risk planning, risk analysis, risk response planning and risk monitoring and controlling

• Learn the importance of critical path for controlling projects

• Understand the strategies of risk-response planning

• Explain the inputs, techniques and outputs of risk monitoring and control, and how they fit into the overall monitoring and control process

• Learn risk simulation techniques

• Learn best practices in risk management

Methodology:

The Training Method is Workshop. The philosophy is to ‘Learn by doing’, using Experiential Learning Techniques. Each participant will have to apply all the modules in practice in individual and group exercises and role plays.

Prepare for the PMI Risk Management Professional certification exam (PMI-RMP) through this four day, instructor led course. This course offers an in-depth look at risk management through a PMI perspective, and is delivered in a combination of lecture and hands-on learning format. In this boot camp style course, you will receive a comprehensive introduction to project risk and cover the four primary exam objectives:

Risk Communication
Risk Analysis
Risk Response Planning
Risk Governance

Who for/Required Level:

All professionals that wish to improve their productivity and Risk management skills

Course objectives:

• Understand the components of the risk management plan and risk register and its relationship to the project management plan

• Define risks and develop risk register

• Plan effectively and manage behaviors created within the teams

• Understand the techniques involved in risk identification and analysis

• Explain the interrelationship among risk planning, risk analysis, risk response planning and risk monitoring and controlling

• Learn the importance of critical path for controlling projects

• Understand the strategies of risk-response planning

• Explain the inputs, techniques and outputs of risk monitoring and control, and how they fit into the overall monitoring and control process

• Learn risk simulation techniques

• Learn best practices in risk management

Methodology:

The Training Method is Workshop. The philosophy is to ‘Learn by doing’, using Experiential Learning Techniques. Each participant will have to apply all the modules in practice in individual and group exercises and role plays.


The BC event on Project Management will have the following objectives:

 • Correctly understand the basic and advanced concepts related to Project Management (using PM² as the vehicle).
 • Transform their ability to analyse facts and circumstances, recognise operational and business needs as well as challenges, issues and risks including at organisational level but also considering external factors and challenges of implementation resulting from the external environment
 • Have ability to make effective choices and perform, manage, deliver, monitor, follow-up and monitor on projects, also report on them, particularly in the context of a transversal approach and multi-projects/portfolio approach within the IAPR closely linked to the achievement of targets set up in the IAPR strategy – ensure that a dynamic and effective work environment and teamwork environment is in place in this context
 • Any other aspects which will be identified as particularly relevant in the above- described context

Η πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)® (πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Έργων) για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με έργα προσδίδει επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ και νέες επαγγελματικές ευκαρίες.

Η αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση έργων (Project Management) αποτελεί διεθνώς βασικό κριτήριο επιτυχίας πολλών projects και συχνά στοιχείο επιλεξιμότητας (Πιστοποίηση Επάρκειας Διαχείρισης) για Ευρωπαϊκά έργα καθώς και έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και όχι μόνο.

Το πρόγραμμα της Human Asset δίνει όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στελεχών στη εξέταση για την πιστοποίηση PMP®Certification (Project Management Professional) του Project Management Institute (PMI)® η οποία αποτελεί την πλέον έγκυρη και δημοφιλή πιστοποίηση διεθνώς για διαχειριστές έργων πάσης φύσης.

Το σημείο που το πρόγραμμα υπερτερεί κάθε άλλου παρόμοιου προγράμματος είναι η συνεχής υποστήριξη και από απόσταση (e-Learning & Web 2.0 Tools) ώστε να μη δημιουργηθεί σε καμιά στιγμή η αίσθηση: «τι να κάνω τώρα;».

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα / workshop 42 ωρών στα ελληνικά, αλλά με την ορολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τις προπαρασκευαστικές εξετάσεις στα Αγγλικά. Η υποστήριξη των συμμετεχόντων είναι διαρκής και γίνεται – εκτός από τις ώρες κατάρτισης – σε διάρκεια ενός μήνα, μέσα από πλατφόρμα e-learning, Wiki, και ειδικών Preparation Mock Exams.  

Το πρόγραμμα προετοιμασίας PMP® με e-learning

Το παραπάνω πρόγραμμα προετοιμασία μπορεί να υλοποιηθεί και αμιγώς με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ομάδα αποτελείται από 5-6 άτομα και υλοποιείται σε 14 συνεδρίες των 3 ωρών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι εργαστηριακή με όλη τη σειρά ασκήσεων του προγράμματος στην αίθουσα. Οι συναντήσεις (1-2 την εβδομάδα) ξεκινούν πάντοτε στις 20.00 το απόγευμα ώστε να διευκολύνονται εργαζόμενοι.

Η επιτυχία της εκπαιδευτικής αυτής προσέγγισης είναι πολύ μεγάλη με ποσοστό που ξεπερνά το 90% όσων μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στην εξέταση.



Θεμελιώδεις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και καλές πρακτικές σχεδιασμού και διδασκαλίας με αποτελεσματικές τεχνικές μάθησης σε τάξη

VAT Course

Companies today need to redesign business development models and equip sales teams (Field sales executives, indoor sales, telesales, customer service front line) with new, innovative and advanced business development knowledge and skills. 

Who for/Required Level: All professionals that wish to improve their Business Development skills

Course objectives:

 • Implement a targeted analysis approach in order to identify their new prospects
 • Implement the six step model of Growing the business with Existing Clients  / High Potential Clients  (HPC)
 • Create , Identify ,explore and assess the possible needs of the prospect  through meetings (field sales)  or telephone conversation ( telesales and indoor )
 • Formulate and implement the proper business development approach  for each prospect as per their detail analysis through meetings (field sales)  or telephone conversation (telesales and indoor)
 • Develop the detailed  Action Plan which will lead to the business development approach  implementation through meetings (field sales)  or telephone conversation ( telesales and indoor)
 • Define and Monitor their  Business Development KPIs as per each targeted prospect 
 • Avoid mistakes like ‘Mass approaching of unqualified companies’ and ‘Clients Myopia’ (Ignoring companies who should be targeted)
 • Apply Consultative Selling Tools and Techniques to maximize results in business intelligence and clients analysis
 • Close the deal

Methodology:

The Training Method is Workshop. The philosophy is to ‘Learn by doing’, using Experiential Learning Techniques. Each participant will have to apply all the modules in practice in individual and group exercises and role-plays.